MENU

Αρχική Διάφορα Αλληλογραφία Δελτία Τύπου Φωτογραφίες Ψυχαγωγία

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Κινητικότητα χωρίς μονιμοποίηση για 40.000 υπαλλήλους ΙΔΑΧ

Έμεινε εκτός Βουλής τελικά η ρύθμιση για τη δυνατότητα μονιμοποίησης στο δημόσιο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 30.000-40.000 υπαλλήλους. Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος δεν την περιέλαβε τελικά στο σχέδιο νόμου για την επαναπρόσληψη κα την αποκατάσταση των «διαθεσίμων».
Στην προηγούμενη μορφή του, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προέβλεπε τη μετατροπή των θέσεων, στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανικές θέσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.
Αυτή η πρόβλεψη δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου το οποίο κατέθεσε στη Βουλή, το βράδυ της Δευτέρας ο κ. Κατρούγκαλος. 
Το άρθρο 9 το οποίο αναφέρεται στο προσωπικό ΙΔΑΧ εστιάζει μόνο στη συμμετοχή τους σε διαδικασίες κινητικότητας. Στην παράγραφο 1 του άρθρου σημειώνεται ότι: «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο. Τ. Α. α' και β' βαθμού μπορεί να συμμετέχει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους σε διαδικασίες κινητικότητας και να καταλαμβάνει κενές ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων όμοιου κλάδου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα γενικά και ειδικά προσόντα». Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι :
- οι μετακινούμενοι συνεχίζουν να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο διέπονταν.
- για το προσωπικό αυτό και μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α'), περί υπαγωγής των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι στις ρυθμίσεις του άρθρου 9 δεν υπάγεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με εξαίρεση την περίπτωση μετακίνησης σε θέσεις υφιστάμενων κλάδων, οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση εργασίας προσομοιάζει με αυτή της εντολής, οι δημοσιογράφοι, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Γιατί επήλθε αυτή η αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διατύπωση για τους ΙΔΑΧ. Σύμφωνα με το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου, μετά τη δημόσια διαβούλευση, επανεξετάστηκαν κάποια ζητήματα, ενώ η ΑΔΕΔΥ έκανε επισημάνσεις και ως προς τους ΙΔΑΧ.
Ετέθη μεταξύ άλλων ότι με τη μετατροπή των θέσεων των εργαζομένων ΙΔΑΧ σε οργανικές θέσεις μόνιμων, κάποιοι υπάλληλοι θα μπορούσαν, εάν αλλάξουν καθεστώς, να υποστούν βλαπτική μεταβολή ή να χάσουν επιδόματα ή ακόμα και αργότερα, κατά τη συνταξιοδότηση, να υπάρχει οικονομικής φύσεως υποβάθμιση. Έτσι, επελέγη τελικά η ρύθμιση να εστιάσει στη συμμετοχή των ΙΔΑΧ στην κινητικότητα.
Ούτως ή αλλιώς και η λεγόμενη μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ, ήταν μέτρο, που σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν είχε κανένα μισθολογικό κόστος, αλλά «συντελούσε στον εξορθολογισμό της διοίκησης», διευκολύνοντας το θεσμό της κινητικότητας. Μάλιστα, το υπουργείο, όταν είχε φέρει την προηγούμενη διατύπωση για τη μετατροπή των θέσεων ΙΔΑΧ σε μόνιμες οργανικές θέσεις, υποστήριζε πως επεδίωκε να σταματήσει στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης ο δυϊσμός μεταξύ των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση αορίστου δικαίου αορίστου χρόνου, που «παραβίαζε συστηματικά τις σχετικές επιταγές του άρθρου 103 του Συντάγματος για σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο για όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες». Επί της ουσίας πάντως ο στόχος ήταν να μην υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων, δηλαδή να μην τίθενται εμπόδια στην κινητικότητα που ετοιμάζει εντός του δημοσίου, στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού αλλά και στα Νομικά τους Πρόσωπα. Αυτό, όπως φαίνεται, επιτυγχάνεται και με τη νέα διατύπωση της ρύθμισης για τους ΙΔΑΧ.
Τώρα δίνεται η δυνατότητα στους περίπου 30.000-40.000 υπαλλήλους να μετέχουν στην κινητικότητα, χωρίς, όπως φαίνεται, να υπάρχουν βλαπτικές …μεταπτώσεις. Παράλληλα, λύνονται και τα χέρια της κυβέρνησης ώστε να μπορεί να μετακινεί ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων για να ρολάρει απρόσκοπτα η επιχειρούμενη κινητικότητα.
Αντιπαραθέσεις - Διαξιφισμοί Μητσοτάκη - Κατρούγκαλου
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει να αντιμετωπίσει την κριτική της αντιπολίτευσης. Σφοδρή αντιπαράθεση με τη κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει η ΝΔ για το σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
Άλλωστε το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις που έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική που ακολούθησε η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.
Περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την επαναπρόσληψη των απολυμένων, την αποκατάσταση των «διαθέσιμων» (κι οι δυο κατηγορίες εργαζομένων αγγίζουν τα 3.900 άτομα) αλλά και για την πρόσληψη των αδιόριστων επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τους 4000).
Με το σχέδιο επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν σε εφαρμογή μνημονιακών δεσμεύσεων. Επανέρχεται στις παλαιές θέσεις το προσωπικό, εκτός εάν επιλέξει μέσω της νέας κινητικότητας κάποια άλλη θέση από αυτές που αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες της διοίκησης. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αφορούν σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, τους καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είχαν καταργηθεί, τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων κ. α.
Με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και την προαναγγελία από τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση ότι θα συζητηθεί τη Μ. Πέμπτη εντάθηκε η κριτική και οι δηλώσεις από τη ΝΔ κατά των κυβερνητικών επιλογών στο δημόσιο. Παράλληλα, βέβαια, η υπόθεση Κατρούγκαλου περί ιδιωτικών συμφωνητικών συνεχίζει να βρίσκεται στα ψηλά της ατζέντας της ΝΔ. Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιδιαίτερα καυστικός στις παρεμβάσεις του. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real FM, χαρακτήρισε λανθασμένες τις επιλογές της κυβέρνησης για το δημόσιο, επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου επαναφέρει το παλιό, μεγάλο δημόσιο το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Επίσης, σχολιάζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συζητηθεί το νομοσχέδιο τη Μ. Πέμπτη αναρωτήθηκε, μήπως αυτό γίνεται «για να μην εκτεθεί ο Υπουργός με όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας».
Ο κ. Κατρούγκαλος δεν άφησε να πέσει κάτω το σχόλιο και με μήνυμά του στο twitter απάντησε ως εξής: «Ο νόμος θα ψηφιστεί το συντομότερο, θέλουν δεν θέλουν οι απολογητές του μνημονίου. Και τη Μ. Πέμπτη στη Βουλή θα δούμε ποιος θα φυγομαχήσει...».
Πηγή: http://www.tovima.gr/